Startpagina
Pagina 3

K.B.O - PCOB   Nieuwsbrieven en Mededelingen

Burenhulp:  Net even anders

Nieuwsbrief voor leden KBO-PCOB juni 2019

24 jan 2018 Opiniestuk Zorgbelang en koepels Dagblad van het Noorden

Armoedepact 2018

KBO 2018 Nat. Bondsbestuur Vergadering 5-2-2018

KBO 2018 Agenda Bondsbest. Vergadering 9-4-2018

Verslag Ouderenraad Midden-Groningen 15-2-2018

Ledenraadsvergadering KBO-PCOB 13 dec. 2018

Nieuwsbrief Dementie nov. 2018

Nieuwsbrief Leden Voordeel juni 2019

Eigen bijdrage medicijnen in 2019 maximaal 250 euro!!

Voorzitterschap bestuur Unie KBO

 

Nieuws van K.B.O.-PCOB 3 mei. 2019

Informatie Bulletin Unie KBO 29 mrt 2019

9 April trad de zanggroep Flexibel op in de Burcht

Laat geen geld liggen bij de belasting. Ook al heeft U alleen AOW of een klein pensioen

De Huiskamers van Kwartier en Zorg