Op 26 september gingen we met 27 personen op reis met een bus van het Nationaal Busmuseum. Het eerste doel van onze reis was het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Hier werden we ontvangen met koffie en koek (of cake). Vervolgens gingen we op stap in het museum. Allereerst kregen we daar een drietal filmpjes over de veenkoloniën te zien. Vervolgens gingen we in twee groepen o.l.v. van een gids op pad in het museum. Hier kregen we te zien over het verleden van de veenkoloniën. Als eerste kwam natuurlijk het leven in het veen en de turf ter spraken. Duidelijk was dat dit zeker hard werken was, maar ook dat er goed verdiend werd in het veen. Om de turf naar de stad Groningen en verder het land en de wereld in te vervoeren werden er allerlei kanalen, wijken en monden gegraven. Uiteraard zorgde de stad dat zij hier ook het nodige aan verdiende. Nadat het veen was afgegraven gingen de arbeiders over op het werken in de landbouw en dan vooral in de verbouw van aardappelen en graan. Deze aardappelen werden geleverd aan de aardappelmeelfabrieken waarvan er heel veel in onze provincie waren. Menigeen van de aanwezigen herinnerde zich nog de stank van deze fabrieken en ook hoe zwart het zilver werd van de zwavel die in de lucht zat. De stengels van het graan, het stro, werden geleverd aan de strokartonfabrieken. Deze fabrieken maakten dankbaar gebruik van het schone water dat er volop in de veenkoloniën te vinden was. Naderhand was dit water niet meer zo schoon … In de tijd van de turf vond veel transport over water plaats en waren er ook veel schepen, scheepsbouwers en zeelieden in onze streken. Werd er eerst alleen in Nederland gevaren, later ging men veel verder. Eerst vooral na de Scandinavische landen, maar later ook verder de Oostzee op. De veenkoloniale schippers kwamen met hun zeilboten al in Riga en Sint Petersburg. De kapiteins brachten allerlei mooie zaken uit deze landen mee, zoals Russisch porselein en zilveren lepels.

Na een heerlijke lunch gingen we naar Nieuwe Pekela om daar een bezoek te brengen aan het kapiteinshuis. Hier konden we zien hoe de kapiteins leefden en welke welvaart er toen in onze streken geweest is. In die tijd waren er in Veendam en in Nieuwe en Oude Pekela meer kapiteins en schepen als in Rotterdam en Amsterdam samen.

Weer terug naar huis kwamen we tot de conclusie dat het leuke en gezellige dag is geweest en dat het goed was het nieuwe verenigingsjaar op deze wijze te beginnen.

 

Startpagina

Ons jaarlijkse uitstapje 26 Sept. 2023

Hier enige foto’s
Eerst even een kopje koffie (met wat erbij) in Van Beresteyn in het centrum van Veendam
Onze gids die ons een rondleiding gaf.
Een winkel uit vervlogen tijden incl. Solex
De Kiep kerel
Tafereel uit de prehistorie
De kapitein nam zijn vrouw mee in het vat vol drank
Er stond een heerlijke lunch voor ons klaar
In de bus voor een rondrit door de Veenkolonien en een bezoek aan het kapiteinshuis in Nieuwe Pekela