Besturen:

 

 Voorz . KBO

 Dhr. F. Ronda

 

 Secr. KBO

 Mevr. S.Ottens-   Kramer

 

 Penn.m. KBO
  Dhr J. Meiberg

 

 Lid best: KBO

 Mevr. A.Boelens-   Bruns: activiteiten

 

 Lid best: KBO

 Dhr.J W Fellinger:    website

 

 Voorzitter PCOB

 Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

 Mevr. W. Meijer

 

 Lid best. PCOB

 Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov.best. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2024 te betalen

Die bedraagt voor 2024  35 euro per pers.

Als het goed is krijgt U een mailtje van onze penningmeester.

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

 

9 jan. Nieuwjaars visite 2024

Provincie Groningen K.B.O.

  21 febr. 2024 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2023

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

21nov.2023 Wilco van der Laan

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Website  Anbo-PCOB

KBO-PCOB.Midden-Groningen nieuwsbrief  Februari. 2024

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2024 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 35,-  

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2024 !

 

 

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Hans Huiting van DIG050 19 febr.2024

Agenda

 

Jaarverslag 2022

Verslag Alg ledenvergadering KBO 21 mrt 2023

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Ons jaarlijkse uitstapje op 26 Sept.2023

Een boeiende middag met Erik Jan Boerma uit Uithuizen 20 juni 2023

Lifestyle beurs 2023 18 nov.2023

20 dec. Kerstviering PCOB  2023

Kijk verder

Paasviering PCOB 21 mrt 2023

Agenda en Activiteiten

Klokkenmuseum Heiligerlee 16 mei 2023

Nieuwsbrief PCOB Jan. 2024

Nieuwsbrief 16 RONDOM DE TOREN 7 novenber 2023.pdf
Vrede is nooit overal
Vrede is nooit nergens
Vrede is er altijd
Vrede is altijd ergens.
Op 19 maart komen de Pazzipanten enkele verhalen bij ons vertellen.Echt een aanrader! Deze bijeenkomst is in het Brandpunt en begint om 14.00 uur.
Op 16 april komt de heer Witteveen vertellen over het Militair ceremonieel bij het koninklijk huis. Ook deze bijeenkomst is in het Brandpunt en begint om 14.00 uur.
Op 21 mei gaan we met eigen vervoer naar het museum van de firma Goedewagen. Informatie volgt nog.
Jos Meiberg houdt een lezing op 18 juni over de Hanzesteden