Bestuur:

 

Voorz .

Dhr. F. Ronda

 

Secr.

Mevr. S.Ottens- Kramer

 

Penn.m.
Dhr J. Meiberg

 

Lid best:

Mevr. A.Boelens-Bruns

 

Lid best:

Dhr.J W Fellinger    website

 

Voorzitter : PCOB

Dhr.M. Dekker

 

Secr. PCOB

Mevr. W. Meijer

 

Lid best.

Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2023 te betalen.

 

zie verslag  Alg.Ledenvergadering 24 mei

 

Betalings gegevens KBO

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Unie K.B.O.

  29 nov. 2022 2022. 2018

10 December Kerstviering 2019

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

Uitleg en advies door de heer Davids van Benu apotheken 20 sept 2022

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

KBO- PCOB. nieuwsbrief  dec. 2022

Bestuur  POSO  2021/ 2022

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2023 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-  Is dus niet verhoogd!

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2023 !

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Uitstapje naar de Historische werf Wolthuis 6 sept.2022

Agenda

Website RIVM
 

Posotief Boekje Nov/Dec 2022

Poso activiteiten

 

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Jaarverslag 2021

Verslag Alg ledenvergadering KBO 24 mei. 2022

Pagina 2

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Statuten POSO

Provinciale ontmoetingsdag woensdag 19 oktober 2022

 

Een onderhoudende middag met Erik Hulsegge van RTV  Noord 27 okt. 2022

Lifestylebeurs 2022

KBO-PCOB.NU Nieuwsbrief 27 nov.  2022

Verenigingsnieuws van K.B.O.- P.C.O.B. 11 nov. 2022

De kerstviering op donderdag 15 dec. voor de KBO leden begint om 10.00 uur in de parochiezaal. Na de koffie is de viering,  aansluitend de borrel en we sluiten af met soep en een broodje. .Verschillende leden hebben zich al opgegeven.


De kerstviering voor de PCOB-leden op 20 december begint om 14.00 en in het Vonkgebouw.

 

Ook graag opgeven voor de nieuwjaarsvisite van dinsdag 10 januari 2023  bij de "Gouden Zon" aanvang 13.00 uur. Van de leden zal een kleine eigen bijdrage worden gevraagd.

 

 

Op 17 januari 2023 hopen we om 14.00 uur weer een gezamenlijke bijeenkomst te hebben. Deze middag zal voor het grootste deel verzorgd worden door Alzheimer Nederland.

Rondom de Toren 7   28 nov 2022

Flyer Kerstmarkt  Rondom de toren Sappemeer