Het Klooster Yesse in Haren.

Kijk verder

Geschiedenis Klooster Yesse

Lezing klooster YESSE

 

Op 20 november heeft mevrouw Annemiek Bos in het Spinnenwiel in Sappemeer een lezing verzorgd voor onze KBO/PCOB leden over het klooster Yesse. Fijn dat er ruim 40 mensen aanwezig waren. Dit klooster was heel bijzonder, in de zin dat het een zelfstandig Cisterciënzer vrouwenklooster was. Van 1215 tot 1594 (tot de Reformatie) heeft het op de plaats gestaan van het huidige buurtschap Essen tussen Haren en Groningen (ref. Esserberg).

Het was een niet onaanzienlijk klooster waar vooral dochters van gegoede families uit de stad Groningen leefden (koorzusters). Het klooster heeft veel land bezeten (ca 3400 ha), gekregen door schenkingen, legaten en “bruidsschatten”  van intredende zusters. Het land (o.a. ook in Kropswolde) werd bewerkt door lekenbroeders die graan verbouwden, stenen bakten en veen afgroeven voor turf.

Vanaf 2006 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie o.l.v. Stijn Arnoldussen  archeologisch onderzoek verricht. Met behulp van studenten werd op het kloosterterrein gegraven, waarbij informatie is verkregen over de locatie van verschillende gebouwen. In het bijzonder is de locatie van de kerk (20 x 27 meter) interessant. Ook is een kerkhof van rond 1450 blootgelegd.

Al  voor de stichting van het klooster was Essen bewoond, getuige de verschillende vondsten. Men heeft munten gevonden, een gewichtje van de Vikingen (800 – 1000), sporen van een Karolingische waterput.

Er bevindt zich een bezoekerscentrum op het voormalige kloosterterrein, Essen 7, 9751 NB Haren.

Internet: www.kloosteryesse.nl

 

Jos Meiberg.

Startpagina