Startpagina
Pagina 4
Agenda en Activiteiten

Hopelijk weer een kerstviering in december 2022 en een nieuwjaars lunch in januari 2023.  

De nota voor de contributie 2022 wordt deze keer weer bijgesloten. Voor echtparen €  en alleenstaanden € . dit kan worden overgemaakt naar  NL75 INGB  0001313796 t.n.v. Kath.bond v.Ouderen afd. Hoogezand Sappemeer.

 

Als er adreswijzigingen zijn  dit graag  bij mij melden; sienaottens@hotmail.com. of bij een van de andere bestuursleden. Ook gaan we dit jaar weer bezig met leden voor leden, dus als  U een naam en adres weet  van een mogelijk  lid voor de KBO, geef dit dan even door, dan kan de magazine een enige tijd bezorgt worden en wordt er later gevraagd of men lid wil worden.              Ook gaan we door met het meer vorm geven aan de samenwerking met de PCOB. We zullen jullie hier steeds over berichten.

 

 

Dit waren de KBO-PCOB  Activiteiten   2019

 

19 febr. 2019.   In de Vonkzaal ! Wethouder J.J. Boersma en Stichting Vier het leven. Aanvang 14.00 uur met Monique Bodegom.

 

 19 Maart. In het Spinneweb: De heer Albert Roetman.  Samenwerken en de toekomst KBO/PCOB.  Na de pauze verteld Jaap van Os over hun verse maaltijd voorziening De Jacobijn. Aanvang 14.00 uur

 

 16 April  Alg. jaarvergadering KBO afd, Midden-Groningen  U wordt verwacht om 14.00 uur in Borg Welgelegen voor de alg. jaarvergadering KBO afd Midden-Groningen. De jaarstukken van 2018, de begroting en de contributie voorstellen voor 2020 staan op de agenda. ( let op de datum is een week vervroegd).   Harm vd Veen vertelt iets over het ontstaan van de borg in 1650. Tevens doet hij een boekje open hoe the odd fellows te werk gaan.

       

21 Mei. Ineke  Admiraal : Zij is trouwambtenaar en houdt een lezing onder de titel: Wat is hierop Uw antwoord? Deze bijeenkomst is weer in het Spinneweb en begint om 14.00 uur.

 

18 Juni. Fatemeh Taghvaei. Zij is een  Iraanse vluchteling en verteld over haar ervaringen en wat ze allemaal heeft meegemaakt. 14.00 uur in het Spinneweb

 

Wij zijn van plan om op 22 oktober te ontdekken wat de heer Harrie van der Klei allemaal meeneemt in “zijn koffer vol herinneringen”.

 

Op 11 november organiseert het provinciaal bestuur een bijeenkomst in Het Brandpunt over Zorg. Hier krijgt u op een later moment nog meer informatie over, maar noteer alvast de datum.

 

Op 19 november wordt de ledenbijeenkomst verzorgt door de heer Fokko van der Laan. Met hem hebben we het er over of het normaal is dat je een boodschappenbriefje gebruikt of dat je niet direct op een naam kunt komen.

 

O p 10 december organiseert de KBO voor haar leden de Kerstviering en de PCOB leden hebben een kerstviering op 17 december.

 

Dit waren de Activiteiten in 2020:

 

Op 7 jan. 2020 weer een Nieuwjaarsbuffet bij Hotel Cafe De Gouden Zon in Sappemeer.

 

Op 13 jan 2020 een Nieuwjaars bijeenkomst met het Provinciaal bestuur met als spreker Manon van der Kaa in het Brandpunt te Sappemeer.

 

Op18 febr. 2020  Probeerden we de de kant en klaar maaltijden van de Jacobijn in het Vonk gebouw.

Dit was de laatste actviteit die we hadden voor de corona uitbraak. Het is ongewis wanneer we weer samen  kunnen zijn. Een heel angstige en onzekere tijd, die geen mens ooit had kunnen voorspellen.

 

Dit waren de Activiteiten 2021

 

Op 17 aug. 2021 hielden we onze jaarvergadering in de Heemtuin te Muntendam. Zie het verslag.

 

Activiteiten 2022

We hebben in onze laatste bestuursvergadering al div. Activiteiten gepland. Nu maar hopen dat alles door kan gaan...

 

Nieuwsbrief waar div. te houden activiteiten in staan.

 

 

 

 

   Siena Ottens. (0598-323935)   sienaottens@hotmail.com

            

 

Zie  www.poso-middengroningen.nlvoor alle activiteiten en het programma voor de rest van het jaar.

                   

Hierop staan vele activiteiten met o.a  voorlichting voor het  komende jaar. In de krant worden de meeste activiteiten ook vermeld. Dus let op.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle 55 plussers vindt er op alle niveaus belangenbehartiging plaats en wij zouden als afd Hoogezand-Sappemeer van de KBO graag nieuwe leden inschrijven. Op deze manier kunt u blijk geven van uw waardering voor al het werk dat de vrijwilligers voor de ouderen verzetten.
De voorlichting van het Poso is in de Kern . Deze zijn voortaan op de woensdag middag, aanvang 14.00 uur en de toegang is gratis.
www.poso-hs.nl voor al de verdere activiteiten.
Let op het posonieuws en meldingen in de media.

 

Op de nieuwe site van de Heilige Norbertus parochie. Op Hoogezand-Sappemeer klikken en dan ziet U rechts een afbeelding van het KBO.

  Ledenwerven: Wilt U ons namen en adressen door blijven geven.     Wij bezorgen bij aspirant leden  enige keren “de Nestor” en benaderen hen dan voor een mogelijk lidmaatschap. Wij rekenen op Uw medewerking. ( Lidy Boelens: tel.351155, Jacob Fellinger tel.392262

Een introducee kan altijd mee.                  Siena Ottens. secr. (0598-323935)

 

Enkele mededelingen

Onze KBO  bijeenkomsten  zullen we weer houden in het parochie zaaltje want er is een lift  zodat iedereen gemakkelijk naar binnen kan. Bij verwachte grote opkomst gaan we naar het  Spinneweb te Sappemeer.

 

 

Doorgeven van veranderingen en aanmelden nieuwe leden: Als er persoonlijke veranderingen plaats vinden, b. v. verhuizingen, s.v.p. rechtstreeks bij Siena Ottens melden, Kalkwijk 183, 9603 TC Hoogezand.  tel.nr.: 323935 of  sienaottens@hotmail.com

 

Nieuwe leden voor het PCOB aanmelden bij de heer M. Dekker tel. 0598 326969 of op meint.dekker@ziggo.nl

 

Poso.:  Er zijn diverse activiteiten door de 20 vrijwilligers gepland. Let op POSO- nieuws  en de meldingen in de media. Voor meer informatie kijk op: www.poso-middengroningen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We toveren onze bioscopen om de week op dinsdagmiddag om tot Vue Plus bioscoop. Tijdens onze Vue Plus voorstellingen geniet u in alle rust van de meest indrukwekkende en mooiste bioscoopfilms. 
De inloop is vanaf 13:30 uur, de aanvang van de film om 14:00 uur. 
Je ontvangt ook een heerlijk kopje koffie met wat lekkers!

Voor wie?

De Vue Plus voorstellingen zijn speciaal voor de echte filmliefhebbers die op een rustig moment naar de bioscoop willen. Vooraf krijg je een heerlijk kopje koffie en wat lekkers om vervolgens een mooie kwaliteitsfilm te zien.