Startpagina
Alg.Jaarvergadering 26 mrt 2026

In het parochiezaaltje aan de Noorderstraat te Sappemeer kwamen 25 leden naar de jaarvergadering van onze KBO afd. Midden-Groningen. Voordat we begonnen las Herman Scholtens  een bijzondere tekst voor. De voorzitter Frits Ronda opende de vergadering.  Belangrijk onderwerp was de samenwerking van Groningen,Friesland en Flevoland en de fusie van de PCOB en de ANBO op landelijk niveau. Na uitleg van de voorzitter en een goede discussie met de aanwezigen, was iedereen van mening dat wij in onze afdeling een voorstander zijn van samenwerking met de PCOB.  Ook de contributie aanpassing,voor het jaar 2025 te weten voor een alleenstaande 37 euro en voor een echtpaar 72 euro, zodat we ongeveer rond de 4000 euro op het eind van het jaar uitkomen. Dit wordt door de leden goedgekeurd. De kascontrole commisie stelde voor het bestuur decharge te verlenen en dit werd aangenomen. Mevr G.Drenth werd het nieuwe kascommissielid. Samen met het provincie bestuur willen we werken aan een goede toekomst.

Door vergrijzing daalt het ledenaantal elk jaar en het valt niet mee om nieuwe leden te werven. We hebben nu nog 106 leden

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele foto’s

Herman Scholtens leest voor

Frits Ronda onze voorzitter opent de vergadering

Jos onze penningmeester aan het woord

Tijd voor koffie of thee
Spannend de uitslag van de kwis.
Maria en Marianne hadden het er maar druk mee
Siena onze secretaresse aan het werk