Startpagina
Jaarvergadering 21 mrt 2023

In het parochiezaaltje aan de Noorderstraat te Sappemeer kwamen 22 leden naar de jaarvergadering van onze KBO afd. Midden-Groningen. Voordat we begonnen las Herman Scholtens  een bijzondere tekst voor en we hielden een minuut stilte voor de leden die het afgelopen jaar waren overleden. De voorzitter Frits Ronda opende de vergadering.  Belangrijk onderwerp was de toekomstige fusie met de PCOB op landelijk niveau. Na uitleg van de voorzitter en een goede discussie met de aanwezigen, was iedereen van mening dat wij in onze Afdeling een voorstander zijn van samenwerking met de PCOB. Dus worden de plannen van de Landelijke Unie KBO ondersteund. Ook de daarmee samenhangende contributie aanpassing, gelijk aan de bijdrage van de PCOB, is door de leden goed gekeurd. Samen staan we sterk! Samen willen we werken aan een goede toekomst voor onze beide bonden!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele foto’s

Kijk verder

Herman Scholtens leest voor

Frits Ronda onze nieuwe voorzitter opent de vergadering

Onze penningmeester aan het woord

De kascontrole commissie