Startpagina
Pagina 6

19 maart 2019

POSO 25 jaar met de voeten in de klei. Een succesvolle bijeenkomst.

 

 

Op 19 maart vierde het POSO haar 25 jarig jubileum. Een heuglijk feit en reden genoeg om een bijeenkomst te organiseren voor ketenpartners uit  Midden-Groningen, die net als alle vrijwilligers bij het POSO zich inzetten voor de ouderen in onze gemeente. Doel van de middag was te komen tot praktische samenwerking waar de ouderen iets aan hebben.

Er waren diverse stands waar organisaties zich konden presenteren, zoals Medipoint met de fiets-app, Dig50 met allerlei mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie, het MAC uit Muntendam met informatie over de mogelijkheden en activiteiten aldaar en het POSO met de duofiets, de scootmobieltochten, het vissen voor 50+ en algemene informatie over de activiteiten.

Rieks Folgerts opende het programma met een mooi lied, waarna de voorzitter van het POSO, Meint Dekker de aanwezigen welkom heette en vervolgens het stokje doorgaf aan wethouder Boersma.    De wethouder had lovende woorden over het POSO en de activiteiten die zij organiseert en sprak de wens uit dat ook in de toekomst het POSO mee blijft denken om het ouderenbeleid in de gemeente in goede banen te leiden. Naar aanleiding van vragen uit het publiek beloofde hij zich in te zetten voor een activiteiten kalender in de regiokranten, alsook voor een digitale versie en een uitbreiding van vervoersmogelijkheden tussen de diverse dorpen.

Na een muzikaal intermezzo kon de zaal genieten van de sketch “Komt een man bij de dokter”. Het project “Wedde dat het lukt” , geïnitieerd door dokter Berg werd op ludieke manier door hemzelf, de patiënt Bram Blaak en de dorpsondersteuner in beeld gebracht. Een project waarbij vrijwilligers uit de gemeenschap elkaar helpen met de dorpsondersteuner als spin in het web. Zij brengt vraag en aanbod met elkaar in contact. Het gaat om helpen met bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis  of supermarkt, invullen van formulieren, etc.  Het project is zeer succesvol en andere gemeenten nemen dit initiatief graag over. Het advies is niet klakkeloos te kopiëren, maar aan te passen aan de specifieke behoefte van een gemeenschap.

Rond 3 uur nodigde Hans Raspe van Kwartier Zorg en Welzijn de gasten uit de markt van “parelprojecten” te bekijken en vervolgens op te schrijven op de flaps welke afspraken ze wilden maken. Na een plenaire samenvatting, het aanbod van Bert Wieringa om de andere dorpen te helpen met de opzet voor scootmobieltochten, de belofte van Meint Dekker om diverse bezoeken af te leggen en gebak mee te nemen werd de middag muzikaal afgesloten. Onder het genot van een drankje en een hapje bleven velen nog geruime tijd napraten.