Pagina 8
Startpagina

11 nov. Prov. Bijeenkomst KBO-PCOB Thema ZORG

 

Onderwerp: Anders Oud 2030

 

De aftrap van deze ochtend werd gegeven door: mevrouw Marian Feitsma van het Sociaal Planbureau Groningen.

Dit planbureau heeft een onderzoek gedaan met meer dan 70+ en mantelzorgers in Groningen en Drenthe.

De volgende conclusies kwamen uit dit onderzoek:

1. Ouderen willen graag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hun sociale contacten behouden.

2. Ouderen zijn overwegend heel tevreden met de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Ook mantelzorgers uiten hun waardering voor zorgverleners in de keten.

3. Veel mantelzorgers halen voldoening uit het geven van mantelzorg. MAAR tegelijkertijd ervaren veel mantelzorgers momenten van overbelasting. Mantelzorgers vinden het belangrijk dat professionals en vrijwilligers die hen ondersteunen, aansluiten bij hun behoefte en leefsituatie.

4. Ouderen en mantelzorgers hebben moeite in het complexe zorgstelsel hun weg te vinden, specifiek op waar de wetten voor ouderenzorg, WMO, Zvw en Wlz samenkomen.

 

Daarna spraken o.a. Ans Stoker en Bert Kolk vanuit de Raad van Ouderen.

Vanuit het bestuur dhr. Bert Kolk en vanuit ondersteuning en overleg mevrouw  Ans Stoker.

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken (waaronder BeterOud).

Hun onderwerpen waren:

Langer thuis

Participatie  Preventie  Vitaal en zelfstandig  Zelfstandig wonen en Zingeving

Zorg en ondersteuning

Lokaal samenwerken en Vroeg opsporing

Uit huis en daarna

Transmurale Zorg

De zaal, gevuld met vooral 70+ hebben heel veel informatie op kunnen slaan.

Bij de broodmaaltijd werd er nog stevig “genetwerkt” en vele mailadressen uitgewisseld.

 

Presentatie 11 nov. 2019

Presentatie CMO 11 nov. 2019

En na afloop een broodmaaltijd met soep en o.a. croquetten

Mevr. Ans Stoker

De Heer Bert Kolk

Mevrouw Marian Feitsma

Opening door de voorzitter

Gezellig elkaar ontmoeten