Startpagina

Uitleg en adviezen gegeven door de heer Joost Davids van Benu apotheken

 

Op 20 september j.l. kwam, Joost Davids van Apotheek Benu, de ca 25 aanwezigen van de KBO/PCOB bezoeken, in het Vonk gebouw, om ze  voor te lichten over medicijngebruik  in al zijn facetten,

Alvorens hij begon, heette voorzitter Meint Dekker iedereen welkom,

En las Siena zoals gebruikelijk, een stukje uit de liturgische bundel “stille wateren” voor,

Daarna gaf Joost veel informatie over medicijngebruik, ook in samenhang met de invloed en voorwaarden van de zorgverzekeraars, tijdens zijn  betoog stelden de aanwezigen vragen aan hem, die vakkundig door hem werden beantwoord.

Zoals een ander medicijn, dan je gewend bent, maar wel dezelfde werkende stof inzit. Ook onderstreepte hij het gebruik van vitamine D3 vooral voor ons als ouderen.

Of waar laat ik mijn overgebleven medicijnen, in de vuilnisbak of  bij de afvalbak bij de apotheek, bij ons in de bak zei Joost, altijd veiliger i.v.m. de juiste afvoer, etc etc,

Hierna hadden Siena en Meint nog wat mededelingen van huishoudelijke aard en werd ook aandacht aan het programma van het POSO geschonken.

Ook werd gewezen op de E bike  middag bij de Kern in Hoogezand, op 11 okt a.s.

Inloop 13 uur, aanvang 14 uur, daar geven docenten, informatie over het juiste gebruik van de E bike, kortom een zinvolle middag, die door iedereen werd gewaardeerd,

En ging men weer met veel kennis van zaken huiswaarts, nadat Siena en Meint de middag op de juiste wijze afsloten.

 

 

 

Kijk verder