Jaarvergadering 16 april 2019
Pagina 7
Startpagina

Hoogezand. 16-4-2019.

 

In de Borg Welgelegen te Sappemeer kwamen 38 leden naar de jaarvergadering van onze KBO. Afd. Midden-Groningen. Voordat we begonnen las Herman Scholtens een brief voor van Paulus aan de Romeinen. De voorzitter Floran Scholtens  vertelde over de voortgang van de samenwerking met de PCOB, hetgeen een langzaam proces is. De organisaties werken samen maar blijven eerst nog geheel zelfstandig m.b.t. de financieën en contributies. Een groot verschil in aantal leden is er ook. De officiële stukken werden goed gekeurd en de Heer Jacob Fellinger werd benoemd tot nieuw bestuurslid. Na de rondvraag genoten we van een hapje en een drankje. De heer Harm van der Veen vertelde ons over de geschiedenis van de Borg Welgelegen en hoe het landgoed nu wordt onderhouden door het Groninger Landschap. Hij vertelde ons over de Odd Fellows en we namen een kijkje in de Tempel. Aan de wand hingen diverse symbolen die elk een betekenis hadden.Hij vertelde over het ontstaan van de Odd Fellows wat oorspronkelijk een rondtrekkende gilde was. Het doel was om wanneer een lid een ongeluk zou krijgen, de weduwe niet onverzorgd achter zou blijven.

Het publiek kan er ook voor bruiloften en allerlei feesten en activiteiten terecht.

 

We hadden met zijn allen een goede en leerzame middag.