Bestuur:

 

  Interm. Voorz . Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2022  echtparen €  en voor alleenstaanden €   

 

Betalings gegevens KBO

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  23 sept.. 2022 2022. 2018

10 December Kerstviering 2019

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

Uitleg en advies door de heer Davids van Benu apotheken 20 sept 2022

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

KBO- PCOB. nieuwsbrief  sept. 2022

Bestuur  POSO  2021/ 2022

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2022 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-    

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2022 !

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Uitstapje naar de Historische werf Wolthuis 6 sept.2022

Agenda

Website RIVM
 

Posotief Boekje Sept/Okt. 2022

Poso activiteiten

 

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Jaarverslag 2021

Verslag Alg ledenvergadering KBO 24 mei. 2022

Wijzigingen Dienstrooster Stadsvervoer

Pagina 2

Rondom de Toren 26 Apr. 2022

Energie toeslag  

Aanvraag formulier energie toeslag

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Statuten POSO

Op 17 augustus is onze penningmeester van de KBO afd. Groningen plotseling overleden. We verliezen in hem een kundig bestuurder die bovenal bijzonder sympathiek was. We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Uitnodiging provinciale ontmoetingsdag woensdag 19 oktober 2022

KBO-PCOB Academie-tour

Dag van de ouderen 30 sept 2022