Besturen:

 

 Voorz . KBO

 Dhr. F. Ronda

 

 Secr. KBO

 Mevr. S.Ottens-   Kramer

 

 Penn.m. KBO
  Dhr J. Meiberg

 

 Lid best: KBO

 Mevr. A.Boelens-   Bruns: activiteiten

 

 Lid best: KBO

 Dhr.J W Fellinger:    website

 

 Voorzitter PCOB

 Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

 Mevr. W. Meijer

 

 Lid best. PCOB

 Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov.best. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2023 te betalen.

Als het goed is heeft U hier een mailtje van onze penningmeester van gekregen

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

10 jan. Nieuwjaars visite 2023

Unie K.B.O.

  7 dec. 2023 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2022

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

21nov.2023 Wilco van der Laan

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

KBO-PCOB. nieuwsbrief  Dec. 2023

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2023 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-  Is dus niet verhoogd!

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2023 !

 

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Hans Huiting van DIG050 18 okt.2023

Agenda

Website RIVM
 

 

Jaarverslag 2022

Verslag Alg ledenvergadering KBO 21 mrt 2023

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Ons jaarlijkse uitstapje op 26 Sept.2023

Een boeiende middag met Erik Jan Boerma uit Uithuizen 20 juni 2023

Lifestyle beurs 2023 18 nov.2023

20 dec. Kerstviering PCOB  2022

Kijk verder

Paasviering PCOB 21 mrt 2023

Agenda en Activiteiten

Klokkenmuseum Heiligerlee 16 mei 2023

Nieuwsbrief Anbo PCOB nov. 2023


En ondertussen komt kerst ook steeds dichter bij. De KBO leden komen op vrijdag 15 december bij elkaar voor de kerstviering in de Parochiezaal van de Willibrorduskerk. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en u moet zich van te voren opgeven bij Siena.
De kerstviering van de PCOB is op dinsdag  19 december om 14.00 uur in het VONK-gebouw en ook hier moet u zich van te voren opgeven. Geef u alstublieft niet op het laatste moment op, want we moeten allerlei inkopen gaan doen en dan willen we graag weten wat we nodig hebben. Tot slot hebben we op dinsdag  9 januari om 13.00 uur. een nieuwjaarsvisite/lunch voor zowel de KBO als de PCOB-leden in de Gouden Zon in Sappemeer. De kosten hiervoor bedragen € 15 en ook nu geldt weer: graag tijdig opgeven. In de volgende nieuwsbrief krijgt u hier meer informatie over.
Nieuwsbrief 16 RONDOM DE TOREN 7 novenber 2023.pdf