15

  Bestuur:

 

  Vice Voorz . Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2022  echtparen € 49,00 en voor alleenstaanden € 28,00  Dus geen verhoging!

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  23 sept. 2021. 2018

10 December Kerstviering 2019

Actueel

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

11 nov. 2019 Prov. KBO-PCOB thema  ZORG

7 sept. 2021   Gezamenlijk uitstapje. Busmuseum   

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

4 okt. Lifestylebeurs 2019

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

Midden-Groningen

KBO- PCOB. nieuwsbrief  sept. 2021

Bestuur  POSO mrt 2019

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2021 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-   Dus geen verhoging!!

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2021 !

 

27 nov. 2019 Voorlichting Zorgverzekering  2020!!

6 nov. 2019 Provinciale ontmoetingsdag  KBO

19 november: ledenbijeenkomst over het geheugen en dementie

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Nieuwsbrieven en Mededelingen

18 Febr. 2020 We probeerden de maaltijden van de Jacobijn

Agenda

Website RIVM
 

Posotief Boekje mei 2021

Poso activiteiten

 

Nieuwsbrief mei 2021 Poso

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Gelukkig zijn de meeste ouderen  gevaccineerd, dus hebben we bij de KBO op 17 aug.  eindelijk onze jaarvergadering gehouden . Zie boven het verslag.  

Poso Zomer activiteiten 2021

Aanbeveling opening verenigingsactiviteiten en vaccinatie

Contributie en stimuleringsfonds

Extra nieuwsbrief onderzoek 2 juni 2021

Bingo in tijden van Corona en vacanties

Informatie over het opstarten afdelings activiteiten

Rijbewijs keuring CBR in Hoogezand

Bericht actieplan zomer 2021,kaart,theezakje

Zomer activiteiten Poso

Nieuwe websites in ontwikkeling voor de afdeling

Verslag Alg. Ledenvergadering 17 aug. 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019 16 apr.

Verslag Alg ledenvergadering 16 apr. 2019

Jaarprogramma KBO PCOB versie 19 jan. 2020