Besturen:

 

Voorz . KBO

Dhr. F. Ronda

 

Secr. KBO

Mevr. S.Ottens- Kramer

 

Penn.m. KBO
Dhr J. Meiberg

 

Lid best: KBO

Mevr. A.Boelens-Bruns: activiteiten

 

Lid best: KBO

Dhr.J W Fellinger:    website

 

Voorzitter PCOB

Dhr.M. Dekker

 

Secr. PCOB

Mevr. W. Meijer

 

Lid best. PCOB

Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2023 te betalen.

Als het goed is heeft U hier een mailtje van onze penningmeester van gekregen

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

10 jan. Nieuwjaars visite 2023

Unie K.B.O.

  24 mrt.. 2023 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2022

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

Goed omgaan met dementie 17 jan. 2023

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

KBO- PCOB. nieuwsbrief  apr. 2023

Bestuur  POSO  2021/ 2022

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2023 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-  Is dus niet verhoogd!

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2023 !

 

Kerstviering PCOB 2022

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Uitstapje naar de Historische werf Wolthuis 6 sept.2022

Agenda

Website RIVM
 

Posotief Boekje mrt. 2023

Poso activiteiten

 

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Jaarverslag 2022

Verslag Alg ledenvergadering KBO 24 mei. 2022

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Statuten POSO

Begraafcultuur en alles over Het Stille Hof 21 febr. 2023

 

Een onderhoudende middag met Erik Hulsegge van RTV  Noord 27 okt. 2022

Lifestylebeurs 2022

20 dec. Kerstviering PCOB  2022

Op 18 april om 14.00 uur in het Spinnenweb zal de heer André Brasse van het Nationaal Park Drentsche AA ons van alles vertellen over dit natuurgebied. Dit belooft een boeiende bijeenkomst te worden.

 

 

16 mei  Klokkengieterij  museum. Met opgave. eigen bijdrage 8 euro. Incl. de entree en 2x koffie of thee Zie verder onze nieuwsbrief

 

20 juni Dhr. Boerma verhalen en na de pauze:  inbreng antiek en taxatie

Locatie Woldwijckcentrum.

 

Na de zomervakantie gaan wij op 26 september met een bus van het Busmuseum naar het Veenkoloniaal museum in Veendam. Hier beginnen we dan met koffie of thee met iets lekkers, vervolgens worden we rondgeleid door het museum en ook krijgen we nog een heerlijke lunch. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 40. Meer informatie over dit uitstapje krijgt u op een later moment.

 

 

Huur- en Zorgtoeslag 2023 en aangifte Inkomstenbelasting 2022  

 

 

 

 

 

Kijk verder

Jaarverslag POSO 2022

POSO maart 2023 def.pdf

Paasviering PCOB 21 mrt 2023

KBO notitie toekomst