Bestuur:

 

  Interm. Voorz . Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2022  echtparen €  en voor alleenstaanden €   

 

Betalings gegevens KBO

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  2 aug. 2022. 2018

10 December Kerstviering 2019

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

7 sept. 2021   Gezamenlijk uitstapje. Busmuseum   

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

KBO- PCOB. nieuwsbrief  juli/aug. 2022

Bestuur  POSO  2021/ 2022

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2022 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-    

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2022 !

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Nieuwsbrieven en Mededelingen

18 Febr. 2020 We probeerden de maaltijden van de Jacobijn

Agenda

Website RIVM
 

Posotief Boekje juli/aug. 2022

Poso activiteiten

 

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Jaarverslag 2021

Verslag Alg ledenvergadering KBO 24 mei. 2022

Wijzigingen Dienstrooster Stadsvervoer

Pagina 2

Rondom de Toren 26 Apr. 2022

Energie toeslag  

Aanvraag formulier energie toeslag

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Vooraankondiging Tour

Statuten POSO