15

  Bestuur:

 

  Vice Voorz . Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2022  echtparen € 49,00 en voor alleenstaanden € 28,00  Dus geen verhoging!

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  17 okt 2021. 2018

10 December Kerstviering 2019

Actueel

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

7 sept. 2021   Gezamenlijk uitstapje. Busmuseum   

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

Midden-Groningen

KBO- PCOB. nieuwsbrief  sept. 2021

Bestuur  POSO mrt 2019

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2021 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-   Dus geen verhoging!!

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2021 !

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Nieuwsbrieven en Mededelingen

18 Febr. 2020 We probeerden de maaltijden van de Jacobijn

Agenda

Website RIVM
 

Posotief Boekje sept/okt 2021

Poso activiteiten

 

Nieuwsbrief mei 2021 Poso

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Gelukkig zijn de meeste ouderen  gevaccineerd, dus hebben we bij de KBO op 17 aug.  eindelijk onze jaarvergadering gehouden . Zie  het verslag.  

Poso Zomer activiteiten 2021

Aanbeveling opening verenigingsactiviteiten en vaccinatie

Contributie en stimuleringsfonds

Extra nieuwsbrief onderzoek 2 juni 2021

Informatie over het opstarten afdelings activiteiten

Bericht actieplan zomer 2021,kaart,theezakje

Zomer activiteiten Poso

Nieuwe websites in ontwikkeling voor de afdeling

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019 16 apr.

Verslag Alg ledenvergadering 16 apr. 2019

Jaarprogramma KBO PCOB versie 19 jan. 2020

Een mooie verrassingstocht