Bestuur:

 

  Voorz Intr. Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2020  echtparen € 49,00 en voor alleenstaanden € 28,00

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  7 apr. 2020. 2018

10 December Kerstviering 2019

Actueel

Jaarverslag KBO-PCOB 2018

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

11 nov. 2019 Prov. KBO-PCOB thema  ZORG

17 sept. 2019  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.   

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Mrt/Apr. 2020

Verslagen in woord en beeld

Jaarprogramma POSO vanaf 21 mei. 2020

Norbertusparochie

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Alzheimer Café Hoogezand Sappemeer, elke 3e woensdag van de maand.

 

4 okt. Lifestylebeurs 2019

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

Midden-Groningen

KBO- PCOB. nieuwsbrief apr 2020

Bestuur  POSO mrt 2019

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

Jaarprogramma KBO PCOB versie 19 jan. 2020

PCOB leden: De contributie voor 2020 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2020 !

 

27 nov. 2019 Voorlichting Zorgverzekering  2020!!

6 nov. 2019 Provinciale ontmoetingsdag  KBO

19 november: ledenbijeenkomst over het geheugen en dementie

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Informatie Fiets Clinic Verkeerswijzer Groningen

Nieuwsbrieven en Mededelingen

18 Febr. 2020 We probeerden de maaltijden van de Jacobijn

Agenda

Denkt U aan Uw belastingaangifte. Het kan U veel geld opleveren!

Na overleg hebben we besloten om tot en met mei geen activiteiten  te laten doorgaan, dit geldt zowel voor de PCOB als de KBO.

Alle reeds geplande  bijeenkomsten vanuit het platform pcob/kbo komen te vervallen.

 

We  hebben te maken met een groep kwetsbare  mensen en we  denken dat het verstandig is om niet samen te komen.

 

Het Bestuur van KBO en PCOB

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep,daarom is het juist voor ouderen met een longziekte of een zwakke gezondheid belangrijk om niet te gaan reizen en zo veel mogelijk thuis te blijven. (advies UMCG)  Houdt er rekening mee dat diverse activiteiten niet door gaan!!!
Website RIVM

Ouderenparticipatie Noord Nederland  Berichtgeving n.a.v. het Coronavirus

Paasgedicht voor deze onzekere tijden