15

  Bestuur:

 

  Vice Voorz . Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2021  echtparen € 49,00 en voor alleenstaanden € 28,00  Dus geen verhoging!

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  26 juli. 2021. 2018

10 December Kerstviering 2019

Actueel

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

11 nov. 2019 Prov. KBO-PCOB thema  ZORG

17 sept. 2019  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.   

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

Norbertusparochie

4 okt. Lifestylebeurs 2019

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

Midden-Groningen

KBO- PCOB. nieuwsbrief 1 juli 2021

Bestuur  POSO mrt 2019

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

Jaarprogramma KBO PCOB versie 19 jan. 2020

PCOB leden: De contributie voor 2021 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-   Dus geen verhoging!!

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2021 !

 

27 nov. 2019 Voorlichting Zorgverzekering  2020!!

6 nov. 2019 Provinciale ontmoetingsdag  KBO

19 november: ledenbijeenkomst over het geheugen en dementie

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Nieuwsbrieven en Mededelingen

18 Febr. 2020 We probeerden de maaltijden van de Jacobijn

Agenda

Na overleg hebben we besloten om voorlopig  geen activiteiten  te laten doorgaan, dit geldt zowel voor de PCOB als de KBO. Hopelijk kunnen we in 2021 weer wat organiseren voor onze leden.

Alle reeds geplande  bijeenkomsten vanuit het platform pcob/kbo komen te vervallen.

 

We  hebben te maken met een groep kwetsbare  mensen en we  denken dat het verstandig is om niet samen te komen.

 

 

Website RIVM
 

Week nieuwsbrief H.Norbertusparochie Oost Groningen no 52

Posotief Boekje mei 2021

Poso vis wedstrijd 22 juli

Klootschieten 29 juli 2020 Poso

Poso activiteiten

21 juli Fietstocht Poso


Dinsdag 13 oktober opfriscursus Verkeerstheorie

 

Nieuwsbrief mei 2021 Poso

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Extra Nieuwsbrief 7 December Fraeylemaborg

Gelukkig zijn de ouderen  gevaccineerd, dus houden we op 17 aug. onze jaarvergadering. Zie de nieuwsbrief.     ( als de besmettingen maar niet blijven oplopen...)

Poso Zomer activiteiten 2021

Aanbeveling opening verenigingsactiviteiten en vaccinatie

Contributie en stimuleringsfonds

Extra nieuwsbrief onderzoek 2 juni 2021

Bingo in tijden van Corona en vacanties

Informatie over het opstarten afdelings activiteiten

Rijbewijs keuring CBR in Hoogezand

Bericht actieplan zomer 2021,kaart,theezakje

Zomer activiteiten Poso

Nieuwe websites in ontwikkeling voor de afdeling