Besturen:

 

 Voorz . KBO

 Dhr. F. Ronda

 

 Secr. KBO

 Mevr. S.Ottens-   Kramer

 

 Penn.m. KBO
  Dhr J. Meiberg

 

 Lid best: KBO

 Mevr. A.Boelens-   Bruns: activiteiten

 

 Lid best: KBO

 Dhr.J W Fellinger:    website

 

 Voorzitter PCOB

 Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

 Mevr. W. Meijer

 

 Lid best. PCOB

 Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2023 te betalen.

Als het goed is heeft U hier een mailtje van onze penningmeester van gekregen

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

10 jan. Nieuwjaars visite 2023

Unie K.B.O.

  22 sept. 2023 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2022

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

Goed omgaan met dementie 17 jan. 2023

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

KBO- PCOB. nieuwsbrief  aug 2023

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2023 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-  Is dus niet verhoogd!

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2023 !

 

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Andre Brasse en de Drentse A 18 apr. 2023

Agenda

Website RIVM
 

 

Jaarverslag 2022

Verslag Alg ledenvergadering KBO 21 mrt 2023

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Begraafcultuur en alles over Het Stille Hof 21 febr. 2023

Een boeiende middag met Erik Jan Boerma uit Uithuizen 20 juni 2023

Lifestyle beurs

20 dec. Kerstviering PCOB  2022

Allereerst is daar natuurlijk ons afdelingsuitstapje. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al  heb geschreven gaan we op 26 september naar  Veendam. Wij gaan daar met een bus van het Busmuseum naar toe en bezoeken eerst het Veenkoloniaal museum en gaan ’s middags naar het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela. Het programma voor die dag is als volgt: om 10.00 uur vertrek vanaf het Rembrandtplein naar Veenkoloniaal museum in Veendam. Hier worden we ontvangen met koffie/thee met cake of koek. Daarna krijgen we een rondleiding door het museum. Het leuke van een rondleiding vind ik altijd dat je net iets meer ontdekt/hoort/ziet als wanneer je zelf door het museum loopt. Na de rondleiding krijgen we een lunch en vervolgen we ons dagje uit naar het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela. Wanneer we dit ook uitgebreid bekeken hebben gaan we terug naar Hoogezand. De eigen bijdrage voor dit uitstapje bedraagt € 40 p.p. U kunt zich aanmelden voor dit uitstapje door die € 40 over te maken op bankrekeningnr. NL22 RABO 0166 199 362 t.n.v. de PCOB Hoogezand. Mocht dit problemen opleveren dan kunt u contact opnemen met Meint Dekker tel.: 06-44 86 98 38. Belangrijk: aanmelden is verplicht!  En wees verstandig: meldt u op tijd aan, want als de bus vol is, is hij vol en kunt u niet meer mee. En aanmelden op maandagavond 25 september is wel heel erg laat en niet erg handig. Graag allemaal tot ziens op 26 september om 10.00 uur!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk verder

Paasviering PCOB 21 mrt 2023

Agenda en Activiteiten

Klokkenmuseum Heiligerlee 16 mei 2023

Op donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag.

Daar wordt door verschillende organisaties aandacht aan besteed.

Door Alzheimer Nederland wordt er in Hoogezand een informatieve middag georganiseerd.

Het is de bedoeling dat er ’s middags een voorstelling is in het Kielzog (toegang gratis!) en in de foyer een informatie markt

Nieuwsbrief PCOB

Flyer Ouderen mishandeling

Nieuwsbrief RONDOM DE TOREN 01-09-2023.pdf