Besturen:

 

 Voorz . KBO

 Dhr. F. Ronda

 

 Secr. KBO

 Mevr. S.Ottens- Kramer

 

 Penn.m. KBO
  Dhr J. Meiberg

 

 Lid best: KBO

 Mevr. A.Boelens- Bruns   activiteiten

 

 Lid best: KBO

 Dhr.J W Fellinger:    website

 

 Voorzitter PCOB

 Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

 Mevr. W. Meijer

 

 Lid best. PCOB

 Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov.best. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2024 te betalen

Die bedraagt voor 2024  35 euro per pers.

Als het goed is krijgt U een mailtje van onze penningmeester.

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

 

9 jan. Nieuwjaars visite 2024

Website Provincie Groningen K.B.O.

  11 juni 2024 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2023

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

21 mei 2024  Bezoek Goedewagen in Nieuw Buinen

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslag in woord en beeld

 

Website  Anbo-PCOB

KBO-PCOB.Midden-Groningen nieuwsbrief  Juni. 2024

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2024 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 35,-  

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2024 !

 

 

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Hans Huiting van DIG050 19 febr.2024

Agenda

Webmaster

 

Jaarverslag 2023

Verslag Alg ledenvergadering KBO 26 mrt 2023

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Ons jaarlijkse uitstapje op 26 Sept.2023

Een gezellige middag met de Pazzipanten.19 mrt 2024

Afdelings Website KBO

20 dec. Kerstviering PCOB  2023

Militair ceremonieel bij het koninklijk huis 16 apr. 2024

Activiteiten 2024

Kunstmatige intelligentie wat moet ik er mee 13 maart Kielzog Hoogezand

Nieuws mail ONS KBO no 5

Op dinsdag 18 juni geeft Jos Meiberg een lezing over de Hanze: een bijzonder handelsnetwerk in het noorden van Europa in de Middeleeuwen.
Het woord Hanze heeft (ook nu nog) de magische klank van samenwerking, van wederzijds vertrouwen, van steden die zich ontplooiden en van kooplieden die internationaal handeldreven van Engeland tot in Rusland.
Veel steden beroemen zich tegenwoordig op hun Hanzeverleden; in Nederland de steden langs de IJssel en de vroegere Zuiderzee, maar ook Groningen.
Aan de positie van Groningen zal extra aandacht gegeven worden, evenals aan Zwolle, de geboorteplaats van de spreker.

En dan ons jaarlijkse uitstapje als start van het nieuwe seizoen na de zomervakantie op dinsdag 10 september. Wij gaan dan een iets relatief nieuws in onze oude provincie ontdekken. Wij gaan varen in Blauwe Stad over het Oldambt meer. We beginnen zoals we vaker doen op het Rembrandtplein en gaan dan met eigen vervoer naar de haven. Vervolgens gaan we dan varen over het meer en krijgen we een eenvoudige lunch aan boord geserveerd. Wanneer we weer terug zijn in de haven stappen we over op een bus en krijgen we nog een rondrit door het Oldambt en mogelijk ook een deel van Westerwolde. Al met al een gevarieerde dag! De kosten voor dit uitstapje hebben we ook redelijk laag kunnen houden namelijk € 35. In de volgende nieuwsbrief krijgt u informatie over hoe u zich kunt opgeven en over hoe laat we vertrekken.
Nieuwsbrief RONDOM DE TOREN 4 mei 2024.pdf
POSOtief mei juni.pdf

PCOB ledenvoordeel