Besturen:

 

   Voorz . KBO

   Dhr. F. Ronda

 

   Secr. KBO

   Mevr. S.Ottens- Kramer

 

   Penn.m. KBO
    Dhr J. Meiberg

 

   Lid best: KBO

   Mevr. A.Boelens- Bruns     activiteiten

 

   Lid best: KBO

   Dhr.J W Fellinger:      website

 

   Voorzitter PCOB

   Dhr.M. Dekker

 

   Secr. PCOB

   Mevr. W. Meijer

 

   Lid best. PCOB

   Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov.best. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2024 te betalen

Die bedraagt voor 2024  35 euro per pers.

Als het goed is krijgt U een mailtje van onze penningmeester.

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

 

9 jan. Nieuwjaars visite 2024

Website Provincie Groningen K.B.O.

  13 juli 2024 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2023

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

21 mei 2024  Bezoek Goedewagen in Nieuw Buinen

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslag in woord en beeld

 

Website  Anbo-PCOB

KBO-PCOB.Midden-Groningen nieuwsbrief  Juli/Aug. 2024

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2024 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 35,-  

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2024 !

 

 

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Hans Huiting van DIG050 19 febr.2024

Agenda

 

Jaarverslag 2023

Verslag Alg ledenvergadering KBO 26 mrt 2023

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Ons jaarlijkse uitstapje op 26 Sept.2023

Een gezellige middag met de Pazzipanten.19 mrt 2024

Afdelings Website KBO

Hanze steden door Jos Meiberg 18 juni 2024

Militair ceremonieel bij het koninklijk huis 16 apr. 2024

Activiteiten 2024

Kunstmatige intelligentie wat moet ik er mee 13 maart Kielzog Hoogezand

Nieuws mail ONS KBO no 7

Allereerst is daar natuurlijk ons afdelingsuitstapje. Zoals wij al in de vorige nieuwsbrief hebben geschreven gaan we op dinsdag 10 september een Boot- en Bustocht maken in en rond De Blauwe Stad.
We vertrekken, zoals we vaker hebben gedaan, vanaf het Rembrandtplein in Hoogezand om 09.30 uur. We gaan met eigen vervoer naar de jachthaven Strandweg 1 in Midwolda. En dan een mooie boottocht over het Oldambtmeer met koffie/koek en een lunch aan boord en vervolgens nog een bustocht door ons mooie Groninger Land tot plm. 15.00 uur.
Door een bijdrage vanuit de afdeling kunnen we de kosten laag houden, namelijk € 35,- per persoon. Je kunt je opgeven voor 25 augustus bij Meint Dekker, mail : meint.dekker@kpnmail.nl of telefoonnummer 06-44 86 98 38. Het bedrag van € 35,- voor alleengaande of € 70,- voor een stel kun je overmaken op bankrekening
nummer NL 22 RABO 0166 1993 62 t.n.v. PCOB afd. Hoogezand-Sappemeer.
Wil je bij de opgave ook je telefoonnumer doorgeven. Dat is handig voor ons als er iets tussen komt. Ook graag aangeven of je zelf rijdt of met iemand mee wilt rijden.
Nieuwsbrief RONDOM DE TOREN 22 juni 2024.pdf

PCOB ledenvoordeel

POSO juli voor site.pdf