Besturen:

 

 Voorz . KBO

 Dhr. F. Ronda

 

 Secr. KBO

 Mevr. S.Ottens-   Kramer

 

 Penn.m. KBO
  Dhr J. Meiberg

 

 Lid best: KBO

 Mevr. A.Boelens- Bruns activiteiten

 

 Lid best: KBO

 Dhr.J W Fellinger:    website

 

 Voorzitter PCOB

 Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

 Mevr. W. Meijer

 

 Lid best. PCOB

 Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov.best. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2024 te betalen

Die bedraagt voor 2024  35 euro per pers.

Als het goed is krijgt U een mailtje van onze penningmeester.

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

 

9 jan. Nieuwjaars visite 2024

Website Provincie Groningen K.B.O.

  27 mei. 2024 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2023

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

21 mei 2024  Bezoek Goedewagen in Nieuw Buinen

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslag in woord en beeld

 

Website  Anbo-PCOB

KBO-PCOB.Midden-Groningen nieuwsbrief  Mei. 2024

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2024 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 35,-  

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2024 !

 

 

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Hans Huiting van DIG050 19 febr.2024

Agenda

 

Jaarverslag 2023

Verslag Alg ledenvergadering KBO 26 mrt 2023

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Ons jaarlijkse uitstapje op 26 Sept.2023

Een gezellige middag met de Pazzipanten.19 mrt 2024

Afdelings Website KBO

20 dec. Kerstviering PCOB  2023

Militair ceremonieel bij het koninklijk huis 16 apr. 2024

Agenda en Activiteiten

Kunstmatige intelligentie wat moet ik er mee 13 maart Kielzog Hoogezand

Nieuws mail ONS KBO no 5

Op dinsdag 18 juni geeft Jos Meiberg een lezing over de Hanze: een bijzonder handelsnetwerk in het noorden van Europa in de Middeleeuwen.
Het woord Hanze heeft (ook nu nog) de magische klank van samenwerking, van wederzijds vertrouwen, van steden die zich ontplooiden en van kooplieden die internationaal handeldreven van Engeland tot in Rusland.
Veel steden beroemen zich tegenwoordig op hun Hanzeverleden; in Nederland de steden langs de IJssel en de vroegere Zuiderzee, maar ook Groningen.
Aan de positie van Groningen zal extra aandacht gegeven worden, evenals aan Zwolle, de geboorteplaats van de spreker.

Dit is de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie en na deze vakantie gaan we dinsdag 10 september weer op pad. Ook dan gaan we deels met eigen vervoer, maar we gaan ook varen en een rondrit met een bus maken, dat wordt dus een gevarieerde dag. Meer informatie hierover krijgt u in de volgende nieuwsbrief.
Tijdens de zomermaanden kunt weer heerlijk genieten van de POSO zomer activiteiten.
Nieuwsbrief RONDOM DE TOREN 4 mei 2024.pdf
POSOtief mei juni.pdf