Bestuur:

 

  Voorz Intr. Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2020  echtparen € 49,00 en voor alleenstaanden € 28,00

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  14 febr. 2020. 2018

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

10 December Kerstviering 2019

Actueel

Jaarverslag KBO-PCOB 2018

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

11 nov. 2019 Prov. KBO-PCOB thema bijeenkomst over ZORG

17 sept. 2019  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Met Museumbus van Harmanni

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Jan/Febr. 2020

Verslagen in woord en beeld

Jaarprogramma POSO vanaf 30 mei. 2019

Poso jaarverslag 2018

Heilige Norbertusparochie

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Alzheimer Café Hoogezand Sappemeer, elke 3e woensdag van de maand.

 

4 okt. Lifestylebeurs 2019

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

Midden-Groningen

KBO- PCOB. nieuwsbrief febr.2020

Bestuur  POSO mrt 2019

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

Jaarprogramma KBO PCOB versie 19 jan. 2020

Onze gezamenlijke website is vanaf heden: kbopcobmiddengroningen.nl

PCOB leden: De contributie voor 2020 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2020 !

 

27 nov. 2019 Voorlichting Zorgverzekering met veranderingen voor 2020!!

6 nov. 2019 Provinciale ontmoetingsdag  KBO in Stadskanaal

19 november: ledenbijeenkomst over het geheugen en dementie

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Informatie Fiets Clinic Verkeerswijzer Groningen

4 Febr. 2020 Alg. Ledenvergadering voor PCOB leden. Vonk gebouw

18 febr. Bewegen voor Ouderen

Nieuwsbrieven en Mededelingen

21 mei Trouwambtenaar Ineke Admiraal

18 Febr. 2020 De Jacobijn houdt een maaltijd proeverij, maaltijdvoorziening en een presentatie over hun manier van maaltijdbereiding en bezorging. In het Vonkgebouw.

Agenda

Op 17 maart heeft de PCOB een paasviering in het VONK-gebouw. Deze viering zal

verzorgd worden door mevrouw Coby Poelman.

Op 7 april komen Tanja Havekamp en Manette van Tholen vertellen over hun werk

als casemanager en preventieverpleegkundige.