Bestuur:

 

  Voorz Intr. Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2020  echtparen € 49,00 en voor alleenstaanden € 28,00

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  19 nov. 2020. 2018

10 December Kerstviering 2019

Actueel

Jaarverslag KBO-PCOB 2018

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

11 nov. 2019 Prov. KBO-PCOB thema  ZORG

17 sept. 2019  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.   

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

Jaarprogramma POSO vanaf 21 mei. 2020

Norbertusparochie

4 okt. Lifestylebeurs 2019

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

Midden-Groningen

KBO- PCOB. nieuwsbrief November 2020

Bestuur  POSO mrt 2019

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

Jaarprogramma KBO PCOB versie 19 jan. 2020

PCOB leden: De contributie voor 2020 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2020 !

 

27 nov. 2019 Voorlichting Zorgverzekering  2020!!

6 nov. 2019 Provinciale ontmoetingsdag  KBO

19 november: ledenbijeenkomst over het geheugen en dementie

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Nieuwsbrieven en Mededelingen

18 Febr. 2020 We probeerden de maaltijden van de Jacobijn

Agenda

Na overleg hebben we besloten om voorlopig  geen activiteiten  te laten doorgaan, dit geldt zowel voor de PCOB als de KBO. Hopelijk kunnen we in 2021 weer wat organiseren voor onze leden.

Alle reeds geplande  bijeenkomsten vanuit het platform pcob/kbo komen te vervallen.

 

We  hebben te maken met een groep kwetsbare  mensen en we  denken dat het verstandig is om niet samen te komen.

 

Het Bestuur van KBO en PCOB

Website RIVM
 

Ouderenparticipatie Noord Nederland  Berichtgeving n.a.v. het Coronavirus

Organisaties in Midden-Groningen pakken eenzaamheid onder ouderen aan

Week nieuwsbrief H.Norbertusparochie Oost Groningen no 24

Jaarverslag 2019 KBO- PCOB Midden-Groningen

Posotief Boekje November 2020

Poso vis wedstrijd 22 juli

Klootschieten 29 juli 2020 Poso

Poso activiteiten

21 juli Fietstocht Poso


Dinsdag 13 oktober opfriscursus Verkeerstheorie

 

Nieuwsbrief November 2020 Poso

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Informatie oplichtingen binnen de afdelingen

Denk er vooral om dat wanneer U een zogenaamd telefoontje van de bank krijgt dit meestal op vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur is. Dan is de bank dicht en kunt U haast geen contact met de bank krijgen, zodat de oplichters gemakkelijker hun slag kunnen slaan.

Nieuwsbrief Posotief November

Aankondiging Webinards  vanaf 17 nov. 2020 KBO-PCOB