Besturen:

 

 Voorz . KBO

 Dhr. F. Ronda

 

 Secr. KBO

 Mevr. S.Ottens-   Kramer

 

 Penn.m. KBO
  Dhr J. Meiberg

 

 Lid best: KBO

 Mevr. A.Boelens-   Bruns: activiteiten

 

 Lid best: KBO

 Dhr.J W Fellinger:    website

 

 Voorzitter PCOB

 Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

 Mevr. W. Meijer

 

 Lid best. PCOB

 Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov.best. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2024 te betalen

Die bedraagt voor 2024  35 euro per pers.

Als het goed is krijgt U een mailtje van onze penningmeester.

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

 

9 jan. Nieuwjaars visite 2024

Website Provincie Groningen K.B.O.

  17 apr. 2024 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2023

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

21nov.2023 Wilco van der Laan

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslag in woord en beeld

 

Website  Anbo-PCOB

KBO-PCOB.Midden-Groningen nieuwsbrief  Apr. 2024

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2024 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 35,-  

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2024 !

 

 

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Hans Huiting van DIG050 19 febr.2024

Agenda

 

Jaarverslag 2023

Verslag Alg ledenvergadering KBO 21 mrt 2023

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Ons jaarlijkse uitstapje op 26 Sept.2023

Een gezellige middag met de Pazzipanten.19 mrt 2024

Lifestyle beurs 2023 18 nov.2023

20 dec. Kerstviering PCOB  2023

Kijk verder

Militair ceremonieel bij het koninklijk huis 16 apr. 2024

Agenda en Activiteiten

Kunstmatige intelligentie wat moet ik er mee 13 maart Kielzog Hoogezand

Nieuwsbrief PCOB mrt. 2024

Op dinsdag 21 mei gaan we een middagje op stap. We hebben een bezoek gepland aan het museum van de aardewerkfabriek Goedewaagen. Wij gaan hier met eigen vervoer heen en wanneer u mee wilt, moet u zich opgeven bij Meint Dekker, tel. 06 44 86 98 38. Email: meint.dekker@kpnmail.nl  Geeft u dan ook even aan of u zelf de beschikking heeft over een auto of dat u graag met een ander meerijdt. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 15. PCOB Hoogezand-Sappemeer Banknr. NL22 RABO 0166199362

De laatste activiteit voor de zomervakantie is dan op dinsdag 18 juni, dan zal Jos Meiberg ons iets over de Hanzesteden vertellen. Ook dit is een boeiend onderwerp.

En dan om alvast te noteren ons jaarlijkse uitstapje in september. Als bestuur hebben we bedacht om op dinsdag 10 september met een boot het Oldambtmeer te gaan bezoeken
Nieuwsbrief RONDOM DE TOREN 4 mei 2024.pdf