15

  Bestuur:

 

  Interm. Voorz . Secr/penm.

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen:  Voor 2022  echtparen €  en voor alleenstaanden €   

 

Betalings gegevens KBO

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

7 jan. Nieuwjaars visite 2020

Nieuwsbrieven en Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  24 mei. 2022. 2018

10 December Kerstviering 2019

Actueel

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

7 sept. 2021   Gezamenlijk uitstapje. Busmuseum   

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

KBO- PCOB. nieuwsbrief  juni. 2022

Bestuur  POSO  2021/ 2022

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2022 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-    

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2022 !

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst Prov.KBO-PCOB

Nieuwsbrieven en Mededelingen

18 Febr. 2020 We probeerden de maaltijden van de Jacobijn

Agenda

Website RIVM
 

Posotief Boekje apr. 2022

Poso activiteiten

 

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Gelukkig waren de meeste ouderen  gevaccineerd, dus hebben we bij de KBO op 17 aug. 2021 eindelijk onze jaarvergadering gehouden . Zie  het verslag.  

Jaarverslag 2021

Verslag Alg ledenvergadering 16 apr. 2019

Wijzigingen Dienstrooster Stadsvervoer

Pagina 2

Rondom de Toren 26 Apr. 2022

Jaarvergadering KBO dinsdag 24 mei 2022

Energie toeslag  

Aanvraag formulier energie toeslag

Uitnodiging seniorenconferentie 9 juni

Aanmeldingsformulier HIGH  TEA  4 juni 2022

Driewielfiets demodag op 2 juni 2022

Gratis naar het Busmuseum voor het goede doel