Besturen:

 

Voorz . KBO

Dhr. F. Ronda

 

Secr. KBO

Mevr. S.Ottens- Kramer

 

Penn.m. KBO
Dhr J. Meiberg

 

Lid best: KBO

Mevr. A.Boelens-Bruns: activiteiten

 

Lid best: KBO

Dhr.J W Fellinger:    website

 

Voorzitter PCOB

Dhr.M. Dekker

 

Secr. PCOB

Mevr. W. Meijer

 

Lid best. PCOB

Mevr. R. Hoek

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie voor 2023 te betalen.

Als het goed is heeft U hier een mailtje van onze penningmeester van gekregen

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

 

10 jan. Nieuwjaars visite 2023

Unie K.B.O.

  4 febr. 2023 2022. 2018

15 December Kerstviering KBO 2022

Laatste Nieuws

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

Goed omgaan met dementie 17 jan. 2023

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

Verslagen in woord en beeld

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

Website  PCOB

KBO- PCOB. nieuwsbrief  febr. 2023

Bestuur  POSO  2021/ 2022

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

PCOB leden: De contributie voor 2023 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-  Is dus niet verhoogd!

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2023 !

 

Kerstviering PCOB 2022

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Uitstapje naar de Historische werf Wolthuis 6 sept.2022

Agenda

Website RIVM
 

Posotief Boekje Jan. 2023

Poso activiteiten

 

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Jaarverslag 2021

Verslag Alg ledenvergadering KBO 24 mei. 2022

Bestuur PCOB afd. Midden Groningen

Statuten POSO

Provinciale ontmoetingsdag woensdag 19 oktober 2022

 

Een onderhoudende middag met Erik Hulsegge van RTV  Noord 27 okt. 2022

Lifestylebeurs 2022

20 dec. Kerstviering PCOB  2022

Januari-feb 2023.pdf

De volgende ledenbijeenkomst staat gepland voor 21 februari om 14.00 uur in het Woldwijckcentrum (Pleiaden). De heer Jakob Schoemaker zal ons dan van alles vertellen over de begraafcultuur in Groningen. Jakob is beheerder van De Stille Hof in Hoogezand. Dit belooft weer een boeiende middag te worden, want weet u waarom de uitvaartverzorger vroeger soms witte en soms zwarte en soms helemaal geen handschoenen droeg? Na deze bijeenkomst weet u dat vast.

 

 

 

 

21 maart Jaarvergadering KBO. Locatie Parochiezaal.

 

21 maart Paasviering PCOB  met Coby Poelman Locatie Vonkgebouw

 

18 Apr. Lezing door André Brasse over het Nationaal Park Drentsche Aa in het Spinnenweb te Sappemeer.

Hij is Senior Projectleider

Coördinator Communicatie & Educatie Nationaal Park Drentsche Aa

IVN Instituut voor Natuureducatie

Kijk verder

De PCOB houdt op 7 februari om 14.00 uur in het VONK-gebouw haar jaarvergadering. Hierop zullen de financiële verslagen en andere jaarstukken besproken worden. Na de pauze zullen we dan nog een eenvoudige Bingo spelen.

 

Jaarverslag POSO 2022