Bestuur:

  Voorzitter: KBO

  Dhr. F. Scholtens

 

  Vice Voorz/Penm./Secr

  Mevr. S.Ottens- Kramer

 

  Lid best:

  Mevr. A.Boelens-Bruns

 

  Lid best:

  Dhr.J W Fellinger    website

 

  Voorzitter : PCOB

  Dhr.M. Dekker

 

 Secr. PCOB

  Mevr. W. Meijer

 

 Ondersteuning:

  J. Meiberg financ adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

KBO leden:  Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2019 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 47,00  alleenstaande € 27,00. Voor 2020  echtparen € 49,00 en voor alleenstaanden € 28,00

 

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

9 jan. Nieuwjaars visite 2019

Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  8 dec. 2019. 2018

Nieuwsbrieven en Mededelingen

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

11 December Kerstviering 2018

Actueel

Jaarverslag KBO-PCOB 2018

Bestuur KBO afd. Midden-Groningen

11 nov. 2019 Prov. KBO-PCOB thema bijeenkomst over ZORG

17 sept. 2019  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Met Museumbus van Harmanni

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Nov/Dec. 2019

Verslagen in woord en beeld

Trouwambtenaar Ineke Admiraal 21 mei 2019

Jaarprogramma POSO vanaf 30 mei. 2019

Poso jaarverslag 2018

Heilige Norbertusparochie

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Alzheimer Café Hoogezand Sappemeer, elke 3e woensdag van de maand.

 

4 okt. Lifestylebeurs 2019

 

Link naar KBO-PCOB Magazin

18 Juni. 2019 Fatemeh Taghvaei.

Website  PCOB

Midden-Groningen

KBO- PCOB. nieuwsbrief dec/jan. 2019

Bestuur  POSO mrt 2019

 

Magazine distributie:

Corrie en Koos Joosten

Uw Belangenbehartiger!

Jaarprogramma KBO PCOB versie 9 juli 2019

Onze gezamenlijke website is vanaf heden: kbopcobmiddengroningen.nl

PCOB leden: De contributie voor 2020 bedraagt voor echtparen € 59,- en voor alleenstaanden € 37,-

 

De leden ontvangen een accept girokaart begin 2020 !

 

 

10 december: Kerstviering KBO, Parochiezaal,

Aanvang 10 uur

17 december: Kerstviering PCOB, Vonkgebouw, aanvang 14.00 uur

27 nov. 2019 Voorlichting Zorgverzekering met veranderingen voor 2020!!

6 nov. 2019 Provinciale ontmoetingsdag  KBO in Stadskanaal

19 november: ledenbijeenkomst over het geheugen en dementie

 

13 jan.2020 Nieuwsjaarsbijeenkomst KBO-PCOB

De KBO houdt op 7 januari een nieuwjaarsvisite. Zie de flyer! Bij de magazine.

 

Een nieuwjaarsvisite heeft de PCOB toch nog toe nooit gehouden, maar wij denken dat dit voor onze leden ook erg leuk kan zijn. Daarom wil de PCOB ook een nieuwjaarsvisite organiseren en wel op dinsdag 14 januari.

Dinsdag 10 dec. 2019 Dorpshuis ‘t Mainschoar te Scharmer Uitnodiging Gemeente M.Groningen  onderwerp: Ouderen in onze Gemeente

Pag.2